Блог

AIDA Модел

Блог - May 04, 2021

AIDA моделот го следи патувањето на нашата целна група преку вниманието, интересот, желбата и акцијата. Овој модел е еден од најпознатите маркетинг модели што се користи денес. Многу експерти сметаат дека овој концепт е корисен затоа што го применуваме секој ден, свесно или потсвесно, при планирање на стратегија за маркетинг комуникација.
Клучниот дел од успехот лежи во задржување на вниманието на вашата заедница и оставање силен впечаток кој ќе остане во вашата меморија долго време. Обрнете подеднакво внимание на секоја од четирите фази на овој модел и со тоа ќе обезбедите најефективни резултати.

Што значи AIDA?

A: Attention – внимание
I: Interest – интерес
D: Desire – желба
A: Action – акција

Затоа, AIDA моделот објаснува дека свеста води кон интерес, кој буди желба, што се претвора во акција.

Attention – внимание

Треба да го пронајдете најдобриот начин да го привлечете вниманието на вашата публика. Во ерата на дигитализацијата, со помош на рекламни материјали, добри визуелни материјали, фотографии, видео формати, добар избор на бои и типографија, можете да го „привлечете вниманието“ на вашата заедница. Треба да создадете свесност за вашиот бренд, производ или услуга што сакате да ја промовирате. Еден од најдобрите начини да привлечете внимание е вашата креативност, да создадете исклучителна и уникатна креативна порака, која ќе привлече внимание и ќе премине на следниот чекор – да поттикнете интерес.

Interest – интерес

Создавањето интерес е обично најтешкиот дел. Откако ќе привлече внимание, потребно е да се создаде интерес кај вашата публика да прочитаат повеќе за тоа што рекламирате. Настојувајте да ги направите вашите производи и услуги суштински интересни, информациите што ги давате мора да бидат многу јасни и лесни за читање со интересни наслови, поднаслови и илустрации. Фокусирајте се на она што е најрелевантно за вашиот целен пазар во однос на она што го нудите и на пренесување само на најважната порака што сакате да ја кажете.

Desire – желба

Третиот чекор е тесно поврзан со вториот, практично одат заедно. Ако предизвикавте интерес, важно е да помогнете на вашата заедница да разбере зошто и е потребно токму она што вие можете да го понудите. Комуницирајте вредностите на она што го нудите, покажете им со аргументирани факти зошто и колку вреди и „убедете ги“ дека она што го имате е најдобро за нив. Преку „емотивната врска“, покажете ја личноста на вашиот бренд и размислете навистина како може вашиот проект да и помогне на вашата целна група.

Action – акција

Веднаш штом ќе се појави желбата, таа мора да се трансформира во акција. Ова е точно последниот чекор од моделот AIDA- да ги натера луѓето да преземат акција, со изјава што има за цел да добие непосреден одговор од потрошувачите. Доброто рекламирање треба да предизвика чувство на итност што веднаш мотивира акција. Треба да разјасните што е следниот чекор. Ако презентирате производ или услуга што ја нуди вашата веб-страница, насочете ја публиката да ве посети. Ако сакате да ги упатите на дополнителни информации, напишете како и каде можат да го сторат тоа.

AIDA е едноставен концепт што може да ви помогне да ги постигнете вашите стратешки цели. Овој модел може да ве доведе до успех и вашата публика до реакциите кои ги посакувате. Останува само да изготвите план, да започнете да го креирате вашиот проект и да постигнете неверојатни резултати со примена на четирите чекори.

Со среќа!

Автор

Marija Mihov

Represent Communication Belgrade

Да работиме заедно!

Секогаш имаме добра приказна да раскажеме, а следната може да биде Ваша.