Work / Stornest

Развој на идентитетот на брендот преку дигитална маркетинг стратегија и кампања на повеќе од 10 пазари низ светот.

Вовед

Тимот на Represent Communications во Скопје беше задолжен за развој на комплетниот идентитет на брендот за клиентот. Тоа подразбираше називот STORNEST како производ, заедно со логотип, фонтови и слоган. Покрај тоа, требаше да се продолжи со развивање на дигитална маркетинг кампања со цел позиционирање на производите на глобално ниво и развивање на света за брендот.